GDPR & Integritetspolicy

Karlshamn Fightcenter behandlar medlemmarnas personuppgifter enligt följande principer

Ändamålsbegränsning

Vi samlar bara in uppgifter för specifika ändamål och behandlar inte uppgifterna senare för ett annat ändamål.

Uppgiftsminimering

Vi samlar bara de uppgifter som är relevanta för ändamålet, t.ex. försäkringsskydd, adress/e-post för att kommunicera information etc.

Korrekthet

Vi ser till att ha korrekta uppgifter som uppdateras i samband med varje termin.

Lagringsminimering

Vi sparar inte uppgifterna under en längre tid än nödvändigt, t.ex. om en medlem avslutar sitt medlemskap raderas medlemmens personuppgifter om uppgifterna inte längre behövs för att administrera eller avsluta medlemskapet.

Skydda personuppgifter

Medlemmarnas personuppgifter hanteras enbart av styrelsen och respektive tränare i syfte att registrera t.ex. närvaro, anmälan till tävlingar, försäkringar, terminsavgifter. Styrelsen ansvarar för att säkerställa att personuppgifterna är skyddade.

Personuppgiftsansvarig

  • Styrelsen är personuppgiftsansvariga, se Styrelsen.
  • Vi behandlar följande uppgifter (syfte): Namn (medlemsregister, försäkring, terminsavgifter), adress, telefon, e-post (kommunikation/information), personnummer (försäkring, tävlingar, graderingar, terminsavgifter).
  • Mottagare som tar del av uppgifterna är Idrottsförbund, arrangör av tävlingar och försäkringsbolag.
  • Fotografier (marknadsföring).

Marknadsföring, bilder & sociala medier

Fotografering och publicering anses vara tillåten när medlem eller medlemmens målsman har ifyllt ”Medlemsregistrering” och betalat terminsavgift. Om du som medlem eller målsman för medlem inte vill medverka på fotografier för marknadsföring eller på sociala medier ska det skriftligen meddelas till tränarna.

Du som medlem har rättigheter att

  • Få tillgång till sina personuppgifter.
  • Få felaktiga personuppgifter rättade.
  • Få sina personuppgifter raderade om uppgifterna inte längre är nödvändiga.
  • Lämna in klagomål kring personuppgiftshantering till styrelsen.